รายชื่อร้านหนังสือที่เข้าร่วมโปรโมชั่น
ลำดับ รายชื่อ จังหวัด
กรุงเทพฯ    
1 KINOKUNIYA BOOKSTORES สาขา สยามพารากอน กรุงเทพฯ
2 KINOKUNIYA BOOKSTORES สาขา อิเซตัน กรุงเทพฯ
3 KINOKUNIYA BOOKSTORES สาขา เอ็มโพเรียม กรุงเทพฯ
4 The Harmony by MU กรุงเทพฯ
5 บริษัท บุ๊คทาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด กรุงเทพฯ
6 ร้านดอกหญ้า สาขา บิ๊กซี บางใหญ่ กรุงเทพฯ
7 ร้านแพร่พิทพยา สาขา วังบูรพา กรุงเทพฯ
8 ร้านแพร่พิทยา สาขา ซีพีทาวเวอร์ สีลม กรุงเทพฯ
9 ร้านแพร่พิทยา สาขา เซ็นทรัล ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
10 ร้านแม็กซ์วิชั่น กรุงเทพฯ
11 ร้านหนังสือบุ๊คไทม์ สาขา เดอะสแควร์ บางใหญ่ กรุงเทพฯ
12 ร้านหนังสือบุ๊คไทม์ สาขา พาต้า ปิ่นเกล้า กรุงเทพฯ
13 ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
14 ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพฯ
15 ศูนย์หนังสือสื่อภาษา กรุงเทพฯ
16 ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขา จามจุรีสแควร์ กรุงเทพฯ
17 ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขา รัตนาธิเบศร์ กรุงเทพฯ
18 ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขา ศาลาพระเกี้ยว กรุงเทพฯ
19 ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขา สยามสแควร์ กรุงเทพฯ
ภาคกลาง
1 ร้านคลังวิทยาศึกษา สิงห์บุรี
2 ร้านคลินิกนาฬิกาชาตรี ปราจีนบุรี
3 ร้านโฆสิตวิทยา จันทบุรี
4 ร้านจันทราทิตย์ ฉะเชิงเทรา
5 ร้านซีเอ็ด สาขา โลตัส ชลบุรี ชลบุรี
6 ร้านดราก้อนบุ้ค สุพรรณบุรี
7 ร้านดอกหญ้า ระยอง
8 ร้านดอกหญ้า ชลบุรี
9 ร้านดอกหญ้า จันทบุรี
10 ร้านดอกหญ้า สาขา ศรีราชา ชลบุรี
11 ร้านเดอะบุ๊คส์เฮาส์ นครปฐม
12 ร้านบุ๊ค คอฟ ชลบุรี
13 ร้านบุ๊คส์ทูเดย์ นครปฐม
14 ร้านประสิทธิ์ศิลป์บุ๊คเซ็นเตอร์ ระยอง
15 ร้านสุพรรณบุ๊คสเตชั่น สุพรรณบุรี
16 ร้านหนังสือประณอม ชลบุรี
17 ร้านหนังสือประณอม สาขา บ้านบึง ชลบุรี
18 ร้านหนังสือประณอม สาขา รัฐนาวิน ชลบุรี
19 ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขา ม.บูรพา ชลบุรี
20 ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (รร.จปร.) นครนายก
21 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุ๊ค แอนด์ แมกกาซีน ชลบุรี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1 ร้านคลังเพลิน สาขาคลังมาร์เก็ต สุรนารายณ์ นครราชสีมา
2 ร้านคอมมิคส์ แอนด์ บุคส์เซ็นเตอร์ ขอนแก่น
3 ร้านใจสดชื่น เลย
4 ร้านดวงกมล ขอนแก่น ขอนแก่น
5 ร้านดอกหญ้า ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
6 ร้านดอกหญ้า อุดรธานี อุดรธานี
7 ร้านบิ๊กบุ๊ค 101 ร้อยเอ็ด
8 ร้านบุ๊คสเตชั่น ร้อยเอ็ด
9 ร้านปริ๊นซ์บุ๊คสโตร์ ขอนแก่น
10 ร้านพงษ์พิทยา นครราชสีมา
11 ร้านเมืองช้างบุ๊คเซ็นเตอร์ สุรินทร์
12 ร้านศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น ขอนแก่น
13 ร้านศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น (เลย) เลย
14 ร้านหนังสือคลังพลาซ่า สาขาจอมสุรางค์ นครราชสีมา
15 ร้านหนังสือคลังพลาซ่า สาขาอัษฏางค์ นครราชสีมา
16 ร้านหนังสือเอเปิล บุ๊คพลาซ่า สุรินทร์
17 ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขา ม.สุรนารี นครราชสีมา
18 หจก. บุรีรัมย์เตียงฮั้วกรุ๊ป บุรีรัมย์
ภาคเหนือ
1 บจ.คณิศร-ธนวินท์ พะเยา
2 ร้านการ์ตูนรถไฟ เชียงใหม่
3 ร้านโชคดีบรรณาสาส์น พิจิตร
4 ร้านเซเว่นโปรอินเตอร์เทรด แม่ฮ่องสอน
5 ร้านดวงกมล เชียงใหม่ เชียงใหม่
6 ร้านดวงกมล บุ๊คส์ เชียงราย เชียงราย
7 ร้านดวงกมล ลำปาง ลำปาง
8 ร้านตุ๊กติ๊กบ้านการ์ตูน เชียงใหม่
9 ร้านทาวเวอร์บุ๊คเซ็นเตอร์ แพร่
10 ร้านนราบุ๊คเซ็นเตอร์ น่าน
11 ร้านนายอินทร์ ลพบุรี ลพบุรี
12 ร้านนิพนธ์บุ๊คเซ็นเตอร์ เพชรบูรณ์
13 ร้านบีบี บุ๊ค แอนด์ สเตชั่นเนอรี่ พิจิตร
14 ร้านบุ๊คบูม พิจิตร
15 ร้านมิตต์แท้บุ๊คเซ็นเตอร์ พิจิตร
16 ร้านโมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล เชียงใหม่
17 ร้านศรีพงษ์กรุ๊ป มาร์เก็ตติ้ง อุตรดิษฐ์
18 ร้านศูนย์หนังสือสุโขทัย สุโขทัย
19 ร้านเสียงทิพย์บุ๊คเซ็นเตอร์ พิษณุโลก
20 ร้านเสียงทิพย์บุ๊คเซ็นเตอร์ สาขา ตึก ICT พิษณุโลก
21 ร้านเสียงทิพย์บุ๊คเซ็นเตอร์ สาขา ม.นเรศวร พิษณุโลก
22 ร้านหนังสือมาสเตอร์บุ๊ค กำแพงเพชร
23 ร้านหนังสือสุริวงศ์บุ๊คเซ็นเตอร์ เชียงใหม่
24 ศูนย์หนังสือน่านฟ้า น่าน
25 ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขา ม.นเรศวร พิษณุโลก
ภาคใต้
1 ร้านดี.เค. บุ๊ค ชุมพร
2 ร้านเดอะบุ๊ค สาขาภูเก็ต ภูเก็ต
3 ร้านเดอะบุ๊คส์ สาขากระบี่ กระบี่
4 ร้านเดอะบุ๊คส์ สาขาพังงา พังงา
5 ร้านบัณฑิต สุราษฏร์ธานี
6 ร้านบุ๊คทรี พังงา
7 ร้านประกายบุ๊คเน็ต สุราษฎร์ธานี
8 ร้านมนูสาส์น สงขลา
9 ร้านมิตรสัมพันธ์บุ๊คเซ็นเตอร์ สุราษฏร์ธานี
10 ร้านมิตรสาส์น ตรัง
11 ร้านศูนย์หนังสือ พัทลุง พัทลุง
12 ร้านสาทรบุ๊คเซ็นเตอร์ 2529 สุราษฎร์ธานี
13 ร้านหนังสือเดอะแมกกาซีน สาขา เซ็นทรัล หาดใหญ่ สงขลา
14 ร้านหนังสือเดอะแมกกาซีน สาขา ตลาดเกษตร มอ. สงขลา
15 ร้านหนังสือเดอะแมกกาซีน สาขา ทรัพย์ภัณฑ์ สงขลา
16 ร้านหนังสือเดอะแมกกาซีน สาขา ท่าอากาศยานชั้น 1 สงขลา
17 ร้านหนังสือเดอะแมกกาซีน สาขา ท่าอากาศยานชั้น 2 สงขลา
18 ร้านหนังสือเดอะแมกกาซีน สาขา ม.ราชภัฎสงขลา สงขลา
19 ร้านหนังสือเดอะแมกกาซีน สาขา รพ.ศิธรินทร์  สงขลา
20 ร้านหนังสือเดอะแมกกาซีน สาขา โรบินสัน หาดใหญ่ สงขลา
21 ร้านหนังสือเดอะแมกกาซีน สาขา วชิรา สงขลา
22 ร้านหนังสือเดอะแมกกาซีน สาขา สยามนครินทร์ สงขลา
23 ร้านหนังสือเดอะแมกกาซีน สาขา สามชัย สงขลา
24 ร้านหนังสือบุ๊คแลนด์ พัทลุง
25 ร้านหนังสือเส้งโห สาขากระบี่ ภูเก็ต
26 ร้านหนังสือเส้งโห สาขาภูเก็ต ภูเก็ต
27 ร้านหนังสือเส้งโห สาขาโลตัส กะทู้ ภูเก็ต
28 ร้านหนังสือเส้งโห สาขาโลตัส เจ้าฟ้า ภูเก็ต
29 ร้านหนังสือเส้งโห สาขาโลตัส เชิงทะเล ภูเก็ต
30 ร้านหนังสือเส้งโห สาขาโลตัส ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
31 ร้านหนังสือเส้งโห สาขาโลตัส พัทลุง พัทลุง
32 ร้านหนังสือเส้งโห สาขาโลตัส ราไวย์ ภูเก็ต
33 ร้านหนังสือเส้งโห สาขาโลตัสถลาง ภูเก็ต
34 ร้านหนังสือเส้งโห สาขาโลตัสภูเก็ต ภูเก็ต
35 ร้านหนังสือเส้งโห สาขาหาดใหญ่ ภูเก็ต
36 ร้านอุ่นตะวัน บุ๊คเซ็นเตอร์ ประจวบคีรีขันธ์
37 ศูนย์หนังสือตรัง ตรัง
38 หจก. บรรณสรณ์ สุราษฏร์ธานี