• Connect with us

  Enter Books | นิยายแฟนตาซี กำลังภายใน ลึกลับ สืบสวน

  นิยายยอดนิยม

  ทดลองอ่าน

  ทดลองอ่านสยบฟ้า 23_1

  บทที่ 1รถลงทุ่งร้างมุ่งสู่เนินดิน ฤดูกาลทั้งสี่ของโลกมนุษย์ล้วนมีบุปผา แม้ในช่วงเหมันต์ที่หนาวเหน็บก็มีดอกล่าเหมยให้ชื่น...

  บทความ

  นักฆ่าจากนิยายสืบสวนสายไหนที่ตรงกับตัวคุณ

  นิยายสืบสวนสอบสวนหลายๆ เรื่อง มักจะมีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับอาชีพ ‘ นักฆ่า ’ และอาชีพนี้ก็มีความหลากหลายของบุคลากรอยู่มาก...

  Facebook