• Connect with us

  Enter Books | นิยายแฟนตาซี กำลังภายใน ลึกลับ สืบสวน

  นิยายยอดนิยม

  Uncategorized

  ทดลองอ่าน สยบฟ้าพิชิตปฐพี เล่ม 30 ตอนที่ 1

  บทที่ 1 ธงขาวกลางสายฝน หนิงเชวียอาศัยอยู่ที่เมืองเว่ยมานาน ย่อมรู้ดีถึงความสำคัญของที่ราบเซี่ยงหวั่น สงครามของโลกมนุษย์ใ...

  Uncategorized

  ล้วงลึก! การวางคาแรคเตอร์นิยายกำลังภายใน ผ่านผู้ฝึกฌานทั้ง 3 รูปแบบ

  สิ่งหนึ่งที่มาคู่กับนิยายกำลังภายในนั่นก็คือวิยายุทธ์หรือวิชาที่ใช้ต่อสู้กัน และวิชาเหล่านั้นก็สามารถแบ่งแยกประเภทของผู้...

  Facebook