• Connect with us

  Enter Books | นิยายแฟนตาซี กำลังภายใน ลึกลับ สืบสวน

  นิยายยอดนิยม

  ทดลองอ่าน

  ทดลองอ่าน หนึ่งความคิดนิจนิรันดร์ 1 บทที่ 1 – 10

  บทที่ 1 ชื่อของเขาคือไป๋เสี่ยวฉุน   เขาเม่าเอ๋อร์ตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขาตงหลิน ตีนเขามีหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งตั้งตนโดดเด...

  ทดลองอ่าน

  ทดลองอ่าน หนึ่งความคิดนิจนิรันดร์ 1 บทที่ 11 – 20

  บทที่ 11 โหวเสี่ยวเม่ย   ยามคับขันพลันปรากฏทางออก นี่คือความคิดแรกที่วาบขึ้นมาในสมองของชายนักการหน้ายาวหลังจากได้ยิ...

  ทดลองอ่าน

  ทดลองอ่าน หนึ่งความคิดนิจนิรันดร์ 1 บทที่ 21 – 30

  บทที่ 21 พี่เสี่ยวฉุน...   หอหมื่นโอสถคือสถานที่ที่คึกคักที่สุดแห่งหนึ่งบนเขาเซียงอวิ๋น มีศิษย์ฝ่ายนอกเดินเข้าๆ ออก...

  Facebook