• Connect with us

    Enter Books

    ท้าลิขิตพลิกโชคชะตา

    ทดลองอ่าน ท้าลิขิตพลิกโชคชะตา 14 บทที่ 54 – 56

    ตอนที่ 54 ถนนโลหิต (ตอนต้น)   “ข้าไม่มีคำแนะนำแต่มีคำอธิบาย” โจวทงหอบหายใจก่อนจะกล่าวต่อ “คำอธิบายของข้าไม่มีความหม...

    คลิกเพื่ออ่าน