• Connect with us

    Enter Books

    โลกนักฆ่า

    ความจริงของ ‘นินจา’ ตำนานนักฆ่าไร้เงาแห่งอาทิตย์อุทัย

    ‘นินจา’ เป็นหนึ่งในชื่อของนักรบจากแดนอาทิตย์อุทัยที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก ภาพลักษณ์ของนินจาที่ผู้คนต่างจดจำคือนักรบที่...

    คลิกเพื่ออ่าน