• Connect with us

    Enter Books

    ผ่าสวรรค์ ราชันทะลุฟ้า

    3 ยุคสมัยแห่งสงครามในประวัติศาสตร์จีน

      ขึ้นชื่อว่าสงคราม ไม่ว่าจะมองแง่ไหนก็ย่อมพบเห็นความโหดร้าย แต่เฮียเองก็ยากจะปฏิเสธว่ายุคสมัยแห่งสงครามนั้นน่าสนใจ...

    คลิกเพื่ออ่าน