• Connect with us

  Enter Books

  ทดลองอ่าน

  ทดลองอ่าน รหัสลับหลันถิงซวี่ ตอนที่ 6

  “ไฉนคุณหนูถึงดีกับหวังอี้เช่นนี้” จู่ๆ หวังอี้ก็ถาม

  “ไม่มีอะไรพิเศษ…” เผยเสวียนจิ้งพูด “ข้าเพียงทำสิ่งที่ตนเองพอทำได้ก็เท่านั้น”

  “แต่คุณหนูคงได้ยินมาบ้างแล้ว หวังอี้อยู่ฉางอันไม่มีทั้งบุตรสาวและภรรยา”

  เผยเสวียนจิ้งส่ายศีรษะพูด “เรื่องราวพวกนั้นไม่มีอันใดเกี่ยวข้องกับข้า ข้ารู้ก็แต่ว่าปิ่นทองจำต้องเข้าคู่กับพู่แดง”

  “คุณหนูสมแล้วที่เป็นหลานของนายท่าน วิธีพูดจาล้วนเหมือนนายท่านไม่มีผิดเพี้ยน” จู่ๆ หวังอี้ก็ยิ้มกว้าง

  ที่แท้บุรุษเจ้าของใบหน้าเศร้าหมองผู้นี้ก็รู้จักยิ้มเหมือนกัน เผยเสวียนจิ้งอดยิ้มตามไม่ได้ นางถามด้วยความอยากรู้อยากเห็น “ข้ากับท่านอามีอะไรเหมือนกันกระนั้นหรือ”

  คล้ายตกสู่ความทรงจำแสนไกลในอดีต น้ำเสียงของหวังอี้เต็มไปด้วยความทุกข์ระทม “คุณหนูคงไม่ทราบ ความจริงแล้วเดิมข้าเป็นคนฉางอัน ในเวลานั้นเดินทางติดตามองค์หญิงจยาเฉิงไปเว่ยป๋อ ครั้งก่อนคุณหนูเพราะเห็นว่าข้าไม่ชอบอากาศร้อนของฉางอัน เลยเดาว่าข้าคงมาจากทางตอนเหนือ แต่ข้าจำได้ว่าตอนเล็กๆ ฉางอันไม่ได้ร้อนขนาดนี้”

  ครานี้ถึงคราวเผยเสวียนจิ้งตกตะลึง

  องค์หญิงจยาเฉิงเป็นธิดาขององค์จักรพรรดิไต้จง เป็นขนิษฐาของจักรพรรดิเต๋อจง หากว่ากันตามลำดับศักดิ์นับได้ว่าเป็นย่าน้อยของจักรพรรดิองค์ปัจจุบัน ตอนปีเริ่มต้นของรัชศกเจินหยวน เพื่อสร้างสัมพันธ์กับหัวเมืองเว่ยป๋อ องค์จักรพรรดิเต๋อจงจึงทรงให้องค์หญิงจยาเฉิงไปอภิเษกกับเถียนซวี่ข้าหลวงใหญ่ครองหัวเมืองชายแดนเว่ยป๋อในยามนั้น องค์หญิงอภิเษกสมรส องค์จักรพรรดิเต๋อจงเดินทางออกไปส่งเสด็จด้วยพระองค์เองจนถึงศาลาวั่งชุน อีกทั้งยังทรงมีพระกรุณาให้องค์หญิงประทับนั่งบนราชรถส่วนพระองค์อีกด้วย มองเผินๆ คล้ายเป็นการจัดพิธีหรูหราใหญ่โต แต่ความจริงแล้วกลับเป็นเพราะพระราชอำนาจขององค์จักรพรรดิต้าถังสูญสิ้น ตกต่ำถึงขนาดต้องพระราชทานองค์หญิงให้อภิเษกกับผู้ครองหัวเมืองชายแดนที่มีฐานะต่ำต้อยกว่า

  ครั้นกบฏอันสื่อสิ้นสุด บรรดาเชื้อพระวงศ์ในสายสกุลหลี่แห่งราชสำนักถังต่างรับรู้ถึงรสชาติของการถูกหยามหมิ่นดูแคลนหลังสูญสิ้นอำนาจกันไปไม่มากก็น้อย จนถึงในยามนี้ที่จักรพรรดิองค์ปัจจุบันดื้อดึงพยายามลดทอนอำนาจของเหล่าผู้ครองหัวเมืองชายแดนให้ได้ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ด้วยเพราะเหตุนี้

  หลังจากองค์หญิงจยาเฉิงอภิเษกกับเถียนซวี่ สถานการณ์ในเว่ยป๋อก็มั่นคงขึ้นจริงๆ หลังจากเถียนซวี่ตาย พระนางก็สนับสนุนเถียนจี้อันผู้เป็นบุตรบุญธรรมให้ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นผู้ครองหัวเมืองชายแดนเว่ยป๋อต่อ อีกทั้งยังควบคุมเขาอย่างเข้มงวด จนเขาไม่กล้าบุ่มบ่ามทำการใด แต่ครั้นถึงรัชศกหยวนเหอปีที่หนึ่ง องค์หญิงจยาเฉิงก็ประชวรสวรรคต เถียนจี้อันเริ่มไม่ยอมอยู่ในอาณัติของราชสำนัก สถานการณ์ในเว่ยป๋อกลับกลายไม่สงบขึ้นมาอีกครั้ง

  โชคดีที่ตั้งแต่แรกเถียนจี้อันก็เป็นพวกลุ่มหลงมัวเมาอยู่แต่กับสุรานารีทำให้ร่างกายเขาเสื่อมโทรมลงรวดเร็ว รัชศกหยวนเหอปีที่เจ็ด เถียนจี้อันเส้นเลือดในสมองแตก ไม่นานก็สิ้นชีวิตลง เถียนไหวเจี้ยนผู้เป็นบุตรชายเพิ่งอายุสิบเอ็ด อำนาจปกครองเว่ยป๋อตกอยู่ในมือของมารดาหยวนซื่อกับบริวารที่ชื่อเจี่ยงซื่อเจ๋อ แต่บรรดาแม่ทัพนายกองทั้งหลายต่างล้วนไม่ยินยอม หันไปสนับสนุนเถียนซิงผู้เป็นอาของเถียนจี้อันให้ขึ้นเป็นผู้ครองหัวเมืองชายแดนแทน

  เมื่อสามปีก่อนเผยตู้ได้รับราชโองการให้เดินทางไปเป็นทูตที่เว่ยป๋อ ซึ่งก็เป็นช่วงกำลังผลัดเปลี่ยนอำนาจ ผู้คนต่างอ่อนไหวกับมรสุมทางการเมืองพอดี เผยตู้อาศัยจังหวะที่เว่ยป๋อเกิดจลาจลภายในเนิ่นนาน ชาวบ้านร้านช่องต่างใฝ่หาสันติ เกลี้ยกล่อมเถียนซิงให้ยอมนำเว่ยป๋อกลับสู่ส่วนกลางได้สำเร็จ ช่วยให้องค์จักรพรรดิเซี่ยนจงจัดการกับกระดูกชิ้นโตที่ติดค้างอยู่ในคอนานหลายสิบปีได้ในที่สุด และนี่ก็เป็นผลพวงของความพยายามที่สืบเนื่องต่อกันมารุ่นแล้วรุ่นเล่าของเหล่าบรรพชนนับแต่พระอัยกาองค์จักรพรรดิเต๋อจงเป็นต้นมา

  Comments

  comments

  Continue Reading

  More in ทดลองอ่าน

  นิยายยอดนิยม

  Facebook